Zaloguj się

O nas:

          

        Witamy w Zielarni !

Ludzie od wieków poszukiwali cudownego środka na wszelkie choroby.
Okazuje się, że natura daje nam wszystko czego potrzebujemy, aby być zdrowym !
...
Pomożemy Państwu utrzymać organizm w dobrej kondycji oferując ziołowe produkty.
W naszym sklepie znajdą Państwo m. in. :
- przyprawy bez chemii,
- oleje,
- soki bez konserwantów,
- herbaty,

- zioła,

- naturalne kosmetyki

i wiele innych.

Bo wszystko co naturalne jest dobre !


„ Przy­roda jest le­karzem dla wszys­tkich chorób "

Hipokrates

 

 

 

Zapraszamy również na naszego bloga:

 

 www.zielarnia-glogow.blogspot.com 

 

na którym będziemy zamieszczać recenzje testowanych przez Nas naturalnych kosmetyków.

 

Już teraz przeczytaj o:

- Sposobie na przyspieszenie wzrostu i nadmierne wypadanie włosów,

 

- Balsamie Rokitnikowym z Efektem Laminowania włosów,

 

- Szamponie Odżywczym 15 minerałów Morza Martwego,

 

- Scrubie Rokitnikowym do włosów,

 

- oraz o Masce do włosów Babuszki Agafii - Stymulacja Wzrostu.

 

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin sklepu

                                                                                                       

                                                                                                   .

                                                                                                        .

 USŁUGODAWCA

 

1. Katarzyna Domagała prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą :

    Zielarnia Sklep Zielarsko-Medyczny (ul. Armii Krajowej paw. 91, 67-200 Głogów) wpisany do Centralnej   

    Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra

    właściwego do spraw gospodarki, NIP 929 174 92 78, REGON 022009277, adres poczty elektronicznej:

    zielarnia@onet.pl, numer telefonu: (+48) 887 204 222(opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika

    właściwego operatora.

 

2.POSTANOWIENIA

 

1.Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących  mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

2. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z  powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje  warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

5. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

Katarzyna Domagała  Zielarnia Sklep Zielarsko-Medyczny (ul. Armii Krajowej paw. 91, 67-200 Głogów) NIP 929 174 92 78, REGON 022009277

Adres poczty elektronicznej : zelarnia@onet.pl

Adres strony internetowej : www.zielarnia-sklep.pl

Numer telefonu : (+48) 887 204 222)  (opłata jak za połączenie standardowe

 -wg. cennika właściwego operatora)

 

 3.ŚWIADCZENIE  USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

5. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta:

Imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym),

Adres mailowy, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.

 

6.Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

 

7.Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym  jest zawierana na czas nieoznaczony

 

8.Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana  na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

 

9.Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

 

10. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego  terminu wypowiedzenia.

 

11. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej  zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient  obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym  co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem  stosownego terminu .

Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

 

4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych  Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy,w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego

 

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.

3. Ceny Produktów nie zawierają jednak  kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz  dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Wysyłka” pod adresem:

http://zielarnia-sklep.pl/pl/i/Wysylka/7

 

4. Zamówienia można składać wyłącznie poprzez stronę internetową przez 24h/dobę 7 dni w tygodniu. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, zaznaczenie wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłanie tak wypełnionego zamówienia z panela zakupów.

5. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego.

Kupujący otrzymuje emaila z wyszczególnionymi produktami, formami płatności i dostawy.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów lub zmiany cen produktów bez wcześniejszego poinformowania klientów.

7. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

8. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 

9.W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia  zamówienia :

Imię, nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym)

Numer telefonu kontaktowego, produkt, ilość produktu, sposób dostawy, sposób płatności)

 

 

5. DOSTAWA

 

1. Średni czas realizacji zamówień to 3 dni robocze, w wypadku przedłużenia czasu realizacji kontaktujemy się z 

    klientem.

2. Towar wysyłamy w ciągu 1-3 dni - Ten towar mamy w magazynie,

3. Towar wysyłamy w ciągu 3-5 dni - Tego towaru nie mamy w magazynie - sprowadzamy go od stałego dostawcy


4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie sklepu.

 

 6. PŁATNOŚĆ

 

 

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

  •  Za pobraniem;
  •  Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).

 

2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia , chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

 

3.W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.

 

2. W przypadku reklamacji towaru, kupujący wysyła towar na własny koszt, z opisem wady, wraz z  dołączoną fakturą VAT lub paragonem. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji koszt  zostanie zwrócony klientowi na wskazane konto bankowe.

3. Zgodnie z art.7 ustawy z dnia 2 marca 2000 (Dz. U. z 2000, nr 22, poz. 271) klient ma prawo zwrotu zakupionego towaru w stanie niezmienionym bez podania przyczyn do 10 dni od daty dostawy przesyłki. Zwrot towaru odbywa się na koszt zwracającego.

  • Uszkodzenia mechaniczne wynikające z nieprawidłowego użytkowania nie podlegają zwrotowi.
  • Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne Art. 96. (Dz. U. nr 126 poz. 1381 z późniejszymi zmianami): Produkty lecznicze i wyroby medyczne nie podlegają zwrotowi. Przepis ten nie dotyczy produktu leczniczego lub wyrobu medycznego zwracanego z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego wydania.

 

 

8. DANE OSOBOWE

 

1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego

jest:

Katarzyna Domagała prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zielarnia Sklep Zielarsko-Medyczny (ul Armii Krajowej paw. 91, 67-200 Głogów)wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,

NIP 929 174 92 78, REGON 022009277 adres poczty elektronicznej: zielarnia@onet.pl

 

 

2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

 

3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 

9. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 

1.Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

3. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w

zakres tej działalności.

 

 

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

 

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem:  http://zielarnia-sklep.pl/pl/i/Regulamin-sklepu/6

oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

 

 

10.6.

1. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Wersje językowe

Sklep jest w trybie podglądu

 

{nocache:8d8472718e7ab2baf1af41466e117369#0}
Sklep internetowy Shoper.pl